Home

Blog

Waarom de Wet van de Aantrekkingskracht zo belangrijk is voor HSP-ers

De Wet van de Aantrekkingskracht kom je vooral tegen als het gaat over het creëren van geld en rijkdom. Als je zoals veel HSP-ers meer geïnteresseerd bent in het spirituele dan in het materiële, lijkt de conclusie dat de Wet van de Aantrekkingskracht niet voor jou is, snel getrokken. Toch is dat niet waar. De …

Spannend!

En toen hakte ik de knoop door en ging eindelijk doen wat ik al jaren graag wil. Schrijven over de Wet van de Aantrekkingskracht. Omdat ik denk dat ik er zinnige dingen over te zeggen heb. Omdat ik denk dat jij dat bruikbaar kunt vinden. Omdat ik denk dat we met z’n alleen een heel …

HSP en de Wet van de Aantrekkingskracht

De Wet van de Aantrekkingskracht is speciaal interessant voor hsp-ers. Dat is goed nieuws zowel als ‘slecht’ nieuws. Waarom?
De Wet van de Aantrekkingskracht werkt op het niveau van onze (onbewuste) emoties. Hoe sterker we iets voelen, hoe sterker we dat (onbewust) uitstralen en hoe meer we dat (onbewust) naar ons toetrekken.
Wat we aantrekken is afhankelijk van de kracht van wat we voelen. Niet van of we er ons bewust van zijn of hoe we erover denken.

Als we rationeel weten hoe het zit, maar gevoelsmatig vastzitten, dan trekken we aan wat we voelen.
Als we bewust iets aan willen trekken, maar het onbewust van ons a willen duwen, dan werkt wat het sterkste is. En helaas is dat meestal het onbewuste.

Het is de intensiteit van de emotie die bepaalt wat er naar ons toekomt. Of wat we van onszelf wegjagen. En intense iets kunnen voelen is wezenlijk voor hsp. Dat geldt òòk voor hsp-ers die in hun hoofd zitten. Want dat betekent dat ze hun emoties hebben weggestopt. Niet dat ze niet intens zijn.

Als je dus niet in contact staat met je emoties zullen ze toch je leven creëeren.  Daarom is het belangrijk om je blokkades aan te pakken. Speciaal je blokkades op zelfliefde, zelfvertrouwen en op mogen ontvangen.  Want hoe beter jij in je vel zit, en jij jezelf het goede gunt. Hoe beter je dat naar je toe kunt trekken.

Diensten

Alles wat je doet is Creatie.
Je creëert je eigen leven, door de acties die je neemt én door de acties die je niet neemt.
Je creëert bewust en onbewust, in een kader dat gevormd wordt door je overtuigingen.
Want ze beïnvloeden je emoties.
En je emoties bepalen wat je naar je toetrekt.
Wil jij bewust creëren?
Of ontdekken waar je vastzit en hoe je in beweging kunt komen?
Doe dan een reading.
Geef je op

Over mij

Mijn naam is Gerry Damen en ik werk al jaren met de Wet van de Aantrekkingskracht.  Vanuit mijn werk met hooggevoeligen en vanuit mijn jarenlange ervaring als energetisch werker en aurareader heb ik gezien hoe de Wet van de Aantrekkingskracht werkt. Ik zie wat mensen aantrekken, ik zie het niveau waarop mensen dingen aantrekken. Ik zie ook wat ze tegenhouden en ik zie waar dat mee te maken heeft.

Ik heb gidsen klaar zien staan aan de rand van iemand’s energieveld. Niets liever willend dan helpen. Maar de personen zelf hielden alles tegen omdat ze zichzelf het niet waard vonden. En daarmee zichzelf letterlijk buiten het bereik van hun helpers plaatsten.

Ik heb mensen zien verlangen naar geld en gevoeld hoe ze het tegenhielden, letterlijk een energetisch muur hadden om dat wat ze zo graag wilden op afstand te houden. Niet alleen met geld, maar ook met vriendschap, liefde en werk.

Ik zag hoe al dit soort mechanismen voortkwamen uit beperkende overtuigingen en negatieve zelfbeelden. Hoe de Wet van de Aantrekkingskracht werkt in iemands energetisch systeem zodat mensen creëeen vanuit hun overtuigingen, bewust of onbewust. Ongeacht of dat is wat ze creëren willen.

Ik heb gezien hoe de problemen die mensen met hun hooggevoeligheid hebben altijd onderliggende oorzaken hebben in hun zelfbeeld en wat ze zichzelf gunnen. En dat daar het echte werk dient te gebeuren als ze hun hsp-zijn in de hand willen krijgen.

En ik realiseerde me, dat ik daar meer mee wil doen. Niet alleen mensen helpen met hun hooggevoeligheid, maar mensen helpen om het leven te leiden dat ze willen. Om zich te verbinden met hun ziel en hun creatiekracht en op die manier hun zielsmissie te leven. Omdat het leven dat je werkelijk wil, altijd, altijd inhoudt dat je gaat doen waarvoor je hier gekomen bent. Je kunt niet anders dan gelukkig worden als je leeft waarvoor je bestemd bent. Aleen, daar zit vaak zoveel bagage op. Zoveel vooroordelen, zoveel belemmeringen. En die kunnen er allemaal af.

Niet dat dat allemaal betekent dat ik de volmaakte creator ben. Ik heb zo ook mijn thema’s. waarin ik leer en groei. Maar het betekent wel, dat ik weet hoe energie werkt. Wat er nodig is om iets energetisch neer te zetten, zo dat het ook in de materie gematerialiseerd gaat worden.  Ik kan ook zien wat ertussen zit. Waar je blokkades zitten en je helpen om daar doorheen te komen.

Mijn ervaring met de Wet van de Aantrekkingskracht is rechtstreeks op energieniveau. Niet uit boeken (hoewel ik genoeg gelezen heb), niet op aanname van anderen. Maar omdat ik  dagelijks in mijn praktijk zie wat energie doet en hoe energie reageert.

Wil je meer weten? Neem gerust contact op.